Työterveyspsykologin työnohjaus

Psykologinen työnohjaus onnistumisen tukena

 

Uskon siihen, että kaikki me tarvitsemme kuuntelijaa. Psykologina minun tehtäväni on vuorovaikutuksen keinoin lisätä asiakkaani ymmärrystä hänen tilanteestaan ja näkökulmien laajentamisen avulla lisätä hänen selviytymiskeinojaan, elämäntyytyväisyyttään, menestystään ja onnellisuutta. Vuorovaikutustyyliäni on kuvailtu empaattiseksi ja minua on helppo lähestyä.

Työnohjaus tarpeesi mukaan

Työnohjauksen käyttö työhyvinvoinnin kehittämistyökaluna on viime aikoina lisääntynyt. Työnohjauksessa työnohjattava ja työnohjaaja työskentelevät valmennuksellisessa yhteistyössä fokuksenaan työn – ja työssä jaksamisen kehittäminen.  Minulla on vankka kokemus erilaista työnohjauspalveluiden tuottamisesta sekä erilaisille tiimeille, asiantuntijoille kuin myös esihenkilötehtävissä toimiville henkilöille.  Toteutan työnohjausprosessit etämuotoisesti. Työnohjausprosessin kesto räätälöidään aina tilaajan sen hetkisen tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Luennot ja koulutukset

 Työnohjauksen lisäksi minua voi kysyä luennoimaan työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvissä teemoissa. Itsenäisen psykologitoimintani lisäksi työskentelen myös ammatinharjoittajana kumppanitoimijoiden kautta. 

Esko Silén

Psykologina omaan yli kymmenen vuoden kokemuksen erilaisten työ- ja toimintakyvyn haasteiden parissa työskentelemisestä. Tällä hetkellä pääpaino työskentelyssäni on erilaisissa haastavissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimivien henkilöiden psyykkinen tuki ja valmennus.

Psykologin opintojani olen täydentänyt työterveyden erikoistumisopinnoilla, työ- ja organisaatiopsykologian sekä urheilupsykologian sivuaineopinnoilla sekä coach sertifikaatilla. Työskentelykieliäni ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Mitä asiakkaani sanovat?

”Keskustelu työkykyjohtamisen teemoista Eskon kanssa oli silmiäavaavaa. Suosittelen lämpimästi.”

Elmo Koivunen

Toimitusjohtaja & yrittäjä

Ole yhteydessä

Oletko kiinnostunut työnohjauksesta tai oletko tilaamassa
luentoesitystä työyhteisöllesi työelämän teemoihin liittyen?
Siinä tapauksessa ole kernaasti yhteydessä alla olevan
lomakkeen avulla.

Yhteydenottolomake