Kivun ja työelämän psykologi

Minulla on psykologina pitkä kokemus sekä kivun että työelämän haasteiden ymmärtämisestä. Psykologina minun tehtäväni on vuorovaikutuksen keinoin lisätä asiakkaani ymmärrystä hänen tilanteestaan ja näkökulmien laajentamisen avulla lisätä hänen selviytymiskeinojaan, elämäntyytyväisyyttään, menestystään ja onnellisuutta. Vuorovaikutustyyliäni on kuvailtu empaattiseksi ja minua on helppo lähestyä.

Työnohjaus tarpeesi mukaan

Työnohjauksen käyttö työhyvinvoinnin kehittämistyökaluna on viime aikoina lisääntynyt. Työnohjauksessa työnohjattava ja työnohjaaja työskentelevät valmennuksellisessa yhteistyössä fokuksenaan työn – ja työssä jaksamisen kehittäminen.  Minulla on vankka kokemus erilaista työnohjauspalveluiden tuottamisesta sekä erilaisille tiimeille, asiantuntijoille kuin myös esihenkilötehtävissä toimiville henkilöille.  Toteutan työnohjausprosessit etämuotoisesti. Työnohjausprosessin kesto räätälöidään aina tilaajan sen hetkisen tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Luennot ja koulutukset

Pidän luentoesityksiä kivun psykologiasta sekä työhyvinvoinnin teemoista.   

Esko Silén

Psykologina omaan yli kymmenen vuoden kokemuksen erilaisten työ- ja toimintakyvyn haasteiden parissa työskentelemisestä. Pääpaino työskentelyssäni on kahtiajakoinen: Tuen haastavissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimivien henkilöiden työssä jaksamista psykologisin keinoin sekä tämän lisäksi toimin kipupsykologina auttaen pitkäkestoisesta kivusta kärsiviä henkilöitä kohti parempaa elämää kivusta huolimatta.

Psykologin opintojani olen täydentänyt työterveyden erikoistumisopinnoilla, työ- ja organisaatiopsykologian sekä urheilupsykologian sivuaineopinnoilla sekä coach sertifikaatilla. Työskentelykieliäni ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Mitä asiakkaani sanovat?

”Keskustelu työkykyjohtamisen teemoista Eskon kanssa oli silmiäavaavaa. Suosittelen lämpimästi.”
Elmo Koivunen

Toimitusjohtaja & yrittäjä

Ole yhteydessä

Oletko kiinnostunut työnohjauksesta tai oletko tilaamassa
luentoesitystä kipupsykologisiin teemoihin liittyen?
Ole kernaasti yhteydessä alla olevan
lomakkeen avulla.

Yhteydenottolomake